Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Manchester, to uczelnia Polska, która w tym roku 2015, po raz pierwszy rozpoczyna działalność na terenie Wielkiej Brytanii. Chcemy dokształcać naszych rodaków, którzy z różnych przyczyn losowych nie osiągnęli lub przerwali możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
[gap height=”20″]
        Od października tego roku otwieramy nabór na dwa kierunki, tj.: 
[gap height=”20″]
  •  Zarządzanie ( licencjat) 6 semestrów
  •  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (inżynierskie) 7 semestrów
 
Zajęcia realizowane będą w trybie zaocznym ( online ). Natomiast raz w miesiącu ( obowiązkowo) odbędą się zjazdy w budynku ” FRIENDS’  Meeting Hause ” M2 5NS , 6 Mount Street, Manchester. Nasi profesorowie będą prowadzić zajęcia w języku polskim jak również angielskim. Wszystkie sesje egzaminacyjne odbywać się będą w Manchesterze bez konieczności wyjazdu do Polski.
[gap height=”30″]
 
              Proponujemy bardzo rozwojowe zawody:
[gap height=”10″]
                 Inżynier kontroli jakości 
[gap height=”30″]
to specjalista odpowiedzialny za nadzór nad poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego, którego zadaniem jest jednocześnie zapobieganie wytwarzaniu towarów o złej jakości. W zależności od zajmowanego stanowiska jego zakres obowiązków zawodowych może być różny, chociaż można wymienić kilka wspólnych czynności, takich jak:
  •  opracowywanie planów kontroli,
  •  wydawanie zezwoleń na produkcję, 
  •  pilotowanie postępowań reklamacyjnych, 
  •  prowadzenie badań laboratoryjnych i dokumentowanie ich wyników.

Ponadto każdy specjalista pracujący w tym zawodzie powinien zbierać informacje o obecnych potrzebach rynku w zakresie wymogów jakościowych wobec produktów, zgłoszonych patentach czy nowinkach technologicznych.

          Specjalista ds. marketingu internetowego  / specjalistka ds. marketingu 

Specjalista ds. marketingu internetowego to osoba, która podejmuje działania mające na celu poznanie potrzeb klientów i takie dostosowanie strategii sprzedażowych, aby klient jak najchętniej i jak najczęściej korzystał z usług danej firmy lub kupował jej produkty. Stosuje do tego wszelkie formy komunikacji oparte na sieci internetowej

          Księgowy  / księgowa

 
Księgowy to osoba prowadząca rachunkowość firmy. Jego rolą jest gromadzenie i kontrolowanie wszystkich dokumentów (umowy, rachunki, faktury) związanych z zakupem oraz sprzedażą dóbr i usług przez przedsiębiorstwo. Każdy nasz student będzie miał możliwość przystąpienia do kursów księgowości AAT 
  • AAT Level 1 Access
  • AAT Level 2 Certificate in Accounting
  • AAT Level 3 Diploma in Accounting
  • AAT Level 4 Diploma in Accounting, itd.
 

          Dietetyk  / dietetyczka

 
Dietetyk przygotowuje jadłospisy dla osób chorych lub zdrowych oraz udziela porad z zakresu zdrowego żywienia. Posiada wiedzę na temat sposobów przygotowywania żywności, źródeł jej pochodzenia i doskonale zna właściwości poszczególnych składników odżywczych. Potrafi zatem ocenić wpływ różnego rodzaju produktów spożywczych na stan organizmu człowieka znajdującego się w określonej sytuacji (choroba, ciąża, określony tryb życia, uprawianie sportu itp.). Po ukończonej specjalizacji student może otworzyć własną działalność, na terenie Anglii, w formie sklepu ze zdrową żywnością lub otworzyć punkt gastronomiczny FIT , bar FIT, restaurację FIT.
[gap height=”30″]
             Winiarstwo i piwowarstwo
            Wytwórca trunków – menager smaków
 
Obecnie w browarach osoba odpowiedzialna za produkcję piwa nosi tytuł głównego piwowara. Główny piwowar sprawuje nadzór nad całym procesem technologicznym produkcji piwa od warzenia przez fermentację do filtracji. Czuwa również nad właściwym smakiem i jakością piwa. Poza piwowarami zawodowymi pojęciem tym określa się również rzemieślników warzących piwo  w niewielkich ilościach. Po naszej specjalizacji inżynier może być zatrudniony także przy produkcji win oraz pełnić funkcję menagera  w wielkich winiarniach i rodzinnych Pabach
 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

3 − trzy =